Privacy Policy

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VEILIG

Dutch Design Flooring respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dat doel waartoe u ze ons ter beschikking heeft gesteld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dutch Design Flooring zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Dutch Design Flooring gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten dienstenen producten te leveren en deze te verbeteren. Als u een vraag stelt, hebben we uw naam en e-mailadres of telefoonnummer nodig om u te kunnen antwoorden. Met uw toestemming en op aanvraag gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze diensten en producten. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

DUTCH DESIGN FLOORING VERKOOPT UW GEGEVENS NIET

Dutch Design Flooring zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. Eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dutch Design Flooring gebruikt cookies om uw computer te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat uw computer tijdens het surfen op onze website geen cookies ontvangt. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

HOE WERKT DUTCH DESIGN FLOORING HAAR PRIVACY POLICY BIJ?

Deze privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de privacy policy.

EXTERNE LINKS

Er kunnen links naar andere websites op de Dutch Design Flooring website staan die totaal onafhankelijk opereren van Dutch Design Flooring en waar Dutch Design Flooring geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen wanneer u een bezoek brengt aan deze websites. Dutch Design Flooring is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

HUISREGELS

Onderaan een blog staat meestal een mogelijkheid om een reactie achter te laten. Reacties worden altijd gepubliceerd, tenzij het taalgebruik zich daar niet toe leent. Dutch Design Flooring heeft altijd het recht om bijdragen en/of reacties niet te publiceren. Storende taal- en typefouten kunnen naar ons eigen inzicht gecorrigeerd worden.

VRAGEN EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

Indien u vragen heeft over onze privacy policy, neem dan contact met ons op. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

DISCLAIMER

Dutch Design Flooring besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Dutch Design Flooring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Dutch Design Flooring of door u aan Dutch Design Flooring middels een website van Dutch Design Flooring of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt Dutch Design Flooring aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Dutch Design Flooring via deze website. Dutch Design Flooring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dutch Design Flooring garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.